Rachunkowość to jeden z zawodów pomagających prowadzić działalność biznesową.

Współczesna księgowość to niezwykle złożona i ewoluująca dziedzina, ale w praktyce można ją z grubsza podzielić na rachunkowość finansową i rachunkowość zarządczą lub biznesową. Dane i wyniki związane z księgowością finansową muszą być dokładne i weryfikowalne, podczas gdy w większości przypadków rachunkowość biznesowa obejmuje dokonywanie szacunków i trendów, które można uzyskać w odpowiednim czasie w celu podjęcia decyzji.

W praktyce znajdziemy różne rodzaje księgowości

W czym mogą pomóc firmom biura rachunkowe

Rachunkowość finansowa jest ogólnie wymagana przez przepisy lub prawo i jest skodyfikowanym zestawem standardów rachunkowości, które wszyscy księgowi muszą stosować do dokumentacji finansowej firm. Wymagane jest stosowanie ustalonych standardów rachunkowości, aby organy regulacyjne, organy podatkowe i inwestorzy mogli mieć spójną podstawę do porównań przy przeglądaniu dokumentacji finansowej firmy.

Rachunkowość biznesowa lub zarządcza skupia się głównie na potrzebach firmy. Rachunkowość biznesowa zazwyczaj obejmuje znaczną liczbę prognoz i działań związanych z modelowaniem biznesowym i jest często wykorzystywana jako pomoc kierownictwu w podejmowaniu ważnych decyzji i ocenie wyników firmy. Wiele mniejszych firm rzadko korzysta z rachunkowości biznesowej, jednak prawie wszystkie większe firmy włączają różne formy rachunkowości biznesowej w cykl decyzyjny swojego modelu biznesowego.

Polskojęzycznych księgowych w Londynie możemy znaleźć na stronie https://cblfinance.co.uk. Jedną z kluczowych różnic między rachunkowością finansową a rachunkowością biznesową jest to, że rachunkowość finansowa koncentruje się na spełnianiu zewnętrznych standardów finansowych, podczas gdy rachunkowość biznesowa koncentruje się na zaspokajaniu wewnętrznych potrzeb biznesowych firmy. Wiąże się z tym fakt, że rachunkowość finansowa koncentruje się na finansach całej organizacji, podczas gdy rachunkowość biznesowa zwykle koncentruje się na jednym lub dwóch określonych segmentach firmy.

About Redakcja

administrator