Jeśli w trakcie studiów II stopnia prowadziłeś badania naukowe, możesz je kontynuować, podejmując naukę w Szkole Doktorskiej. To jednak nie jedyny powód, dla którego warto wziąć udział w rekrutacji. Poniżej dowiesz się, jakie możliwości rozwoju otwiera popularny doktorat i dlaczego karierę naukową warto związać ze szkołą wyższą w Pułtusku.

Tytuł doktora przepustką do świata nauki i biznesu

Szkoła Doktorska nie bez powodu cieszy się wciąż rosnącą popularnością i dla wielu stanowi wartościową przepustkę również do świata biznesu. Tytuł doktora najczęściej jest rozumiany jako synonim wiedzy, doświadczenia i prestiżu, a same studia doktoranckie pozwalają podnieść kwalifikacje zawodowe i zyskać lepsze możliwości zatrudnienia, zwiększyć możliwości awansu i świadomie rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zastanawiasz się, czy doktorat jest dla Ciebie? Tak, jeśli decydujesz się kolejne 4 lata poświęcić badaniom naukowym i często wymagającej pracy własnej i potrafisz umiejętnie zarządzać czasem (zwłaszcza jeśli studiów doktorskich nie łączysz z pracą na uczelni). Studia doktoranckie nie są zarezerwowane wyłącznie dla osób młodych – zdaniem rektorów uczelni wyższych, średnia wieku doktorantów wciąż się podnosi.

Nowa forma kształcenia, czyli gdzie zrobić doktorat

Od 1 października 2019 roku strukturami odpowiedzialnymi za kształcenie doktorantów są Szkoły Doktorskie, tj. jednostki edukacyjne, powoływane przez uczelnie, instytuty badawcze i szkoły wyższe, np. szkołę wyższą w Pułtusku. Kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej trwa najczęściej 4 lata (8 semestrów) i obejmuje realizację planu badawczego. Studia doktoranckie kończą się złożeniem przygotowanej rozprawy doktorskiej, a po uzyskaniu pozytywnych recenzji – obroną.

Doktorat w trybie eksternistycznym – propozycja dla osób samodzielnych naukowo

Szkoła wyższa w Pułtusku wychodzi naprzeciw osobom samodzielnym naukowo, pracującym na uczelni i wykazującym umiejętności konieczne do prowadzenia badań naukowych, proponując seminaria doktorskie i doktoraty w trybie eksternistycznym, tj. polegającym na wyłączeniu zorganizowanej formy kształcenia. Jednocześnie doktorant nie podlega obowiązującym w Szkole Doktorskiej metodom weryfikacji efektów uczenia się.

About Redakcja

administrator