W niektórych branżach lub na niektórych stanowiskach podczas podpisywania umowy o pracę możemy znaleźć także klauzule o zakazie konkurencji.

W tym przypadku pracownik po odejściu z pracy nie powinien podejmować działalności konkurencyjnej, nie powinien przykładowo zatrudnić się nad podobnym stanowisku przez pewien okres czasu. Z pewnością tego rodzaju umowy możemy spotkać w firmach, w których ważne jest zachowanie poufności, mogą być to przykładowo firmy technologiczne, w których tworzone jest oprogramowanie, różnego rodzaju rozwiązania autorskie.

Jak pracodawcy chronią własność intelektualną?

Jak działa umowa o zakazie konkurencji?

Oczywiście w tym przypadku termin zawarcia umowy o zakazie konkurencji nie jest określony ścisłym terminem, dodatkowo kodeks pracy nie definiuje charakteru takiej umowy. Zatem zakaz konkurencji może zostać podpisany już w trakcie trwania umowy o pracę, przykładowo w momencie kiedy pracownik będzie otrzymywał dostęp do danych tajnych dla firmy, lub też będzie brał udział w jakimś projekcie. Oczywiście warto zwrócić uwagę, iż pracownik może odmówić podpisania tego rodzaju umowy, jednak w tym przypadku może zostać wypowiedziana umowa o pracę. Naturalnie w tym przypadku nie możemy prowadzić także działalności gospodarczej we własnym imieniu, czy też wykonywać pracy lub być zatrudnionym na zasadzie umowy cywilnoprawnej.

Umowa, która zobowiązuje pracownika do niepodejmowania pracy konkurencyjnej, zawarta jest na czas określony po ustaniu stosunku pracy. Zatem możliwość zawarcia umowy o pracę na stanowisku podobnym może być zgodna z prawem po czasie określonym w umowie. W tym przypadku może być to jedynie umowa terminowa, nie może być to zakaz trwały. W tym przypadku zostaje także określone specjalne odszkodowanie dla pracownika, które będzie mu wypłacane na czas obowiązywania zakazu konkurencji, nie może być jednak niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy.

Zatem umowa o zakazie konkurencji chroni także w pewnym stopniu interesy pracownika, warto zwrócić uwagę iż 25% jest minimalną wielkością, często umowę tego typu mogą określać dużo wyższe wypłaty w przypadku kiedy pracodawca chce się upewnić, iż jego były pracownik nie podejmie pracy u konkurencji.

About Redakcja

administrator